Obchodné podmienky

LAB MARK a.s.

Pod Cihelnou 23
161 00 Praha 6-Ruzyně
Kde nás najdete (Mapy.cz)

IČ: 25713001
DIČ: CZ25713001
Bankovní spojení: 1456560297/0100 KB Praha 6

Firma je registrována u Městského soudu v Praze, datum zápisu: 24.11.1998, Spis. značka: oddíl B, vložka 5654

Tel.: 233 335 548
Fax: 224 311 830

Web: www.labmark.cz
E-mail: labmark@labmark.cz

Základní informace

Nižšie uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.labmark.cz; www.labmark.eu; www.labmark.at; www.labmark.sk.

Podmienky sú v súlade s platným dokumentom Obchodné a Servisné podmienky LAB MARK a.s., ktorý je k dispozícii zde.

 

Ako nakupovať

Vyhľadajte požadovanú položku buď podľa zaradenia do skupín (a prípadne s filtrom podľa značky, zľavy, skladom), alebo zadaním kódu alebo názvu do poľa vyhľadávania. (Ak ste prihlásení, môžete po kliknutí na ikonu "Môj profil" a potom na "Predchádzajúce objednávky" zobraziť tovar objednaný vo vašich minulých objednávkach a rovno znovu objednávanú položku pridať do košíka.) Kliknutím na zvolenú položku sa otvorí detail produktu. Zvoľte požadovaný počet alebo variantu produktu a kliknite na ikonu "Do košíka". Rovnakým spôsobom pridávajte do košíka ďalšie produkty - ich počet je zobrazený v ikone košíka vpravo hore. Kliknutím na ikonu košíka zobrazíte náhľad produktov v košíku - po kliknutí na "Prejsť do košíka" sa otvorí záložka "Nákupný košík".

Tu môžete zmeniť počet objednaných kusov produktu alebo produkt z košíka odobrať. Ak chcete pridať ďalší produkt, kliknite na "Späť do obchodu", pre vytvorenie objednávky kliknite na "Pokračovať v objednávke".

V záložke "Doprava a platba" zvoľte spôsob odberu tovaru a platby a kliknite na "Pokračovať v objednávke".

V záložke "Doručovacie údaje" vyplňte príslušný formulár - povinné polia sú označené hviezdičkou. Ak ste už registrovaní a prihlásení (prihlásiť sa môžete tu, alebo pred nákupom), formulár je už vyplnený, môžete ho však editovať, doplniť poznámku k objednávke a vaše číslo objednávky (objaví sa potom na faktúre). Nezabudnite zaškrtnúť súhlas s obchodnými podmienkami a kliknite na "Pokračovať v objednávke".

V záložke "Rekapitulácia" skontrolujte údaje objednávky, prípadne ich upravte v ostatných záložkách. Po kliknutí na "Odoslať objednávku" systém automaticky odošle na vašu e-mailovú adresu potvrdenie objednávky.

Spracovanie objednávky

Ceny za tovar sú uvedené vrátane všetkých poplatkov a DPH, okrem nákladov na doručenie tovaru, ktoré sú ale vo väčšine prípadov vyčíslené pred uzatvorením a odoslaním objednávky.

Dostupné informácie o tovare, stave skladových zásob a cene uvádzané predávajúcim, sú priebežne aktualizované a kontrolované, ale nie je možné 100% vylúčiť chybu spôsobenú napríklad prenosom dát, ktorá nemusí byť vždy zjavná. Preto si predávajúci vo výnimočných prípadoch vyhradzuje právo na odmietnutie objednávky z dôvodu chybne uvedených údajov.

Na základe dodávateľských zmlúv nie je možné niektoré skupiny produktov dodávať do vybraných krajín.

Predávajúci prijatú objednávku skontroluje a prípadne kontaktuje kupujúceho pre doplnenie v prípade nejasností. Ak bude uznaná za úplnú, predávajúci zadá objednávku do firemného informačného systému a odošle z neho elektronickou poštou na adresu kupujúceho záväzné potvrdenie objednávky vrátane finálnych cien za doručenie.

Táto potvrdená objednávka sa považuje za prijatie ponuky podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, ak kupujúci písomne najneskôr do 11 hodín nasledujúceho pracovného dňa objednávku nezruší alebo neupraví.

Predávajúci kedykoľvek na požiadanie spresní termín dodania u tovaru, ktorý nebol v momente odoslania objednávky skladom.

Doručovanie

Tovar je kupujúcemu dodávaný štandardne vybranými prepravnými spoločnosťami a to formou obchodného balíku, je možný aj osobný odber alebo dodanie priamo predávajúcim, predovšetkým u tovaru s inštaláciou.

Súčasťou dodávky je vždy minimálne dodací list so špecifikáciou tovaru.

Dodávka sa považuje za splnenú v okamihu, keď kupujúci potvrdí prevzatie tovaru na prepravnom liste dopravcu, alebo dodacom liste či inštalačnom protokole predávajúceho.

Daňový doklad odošle predávajúci kupujúcemu v súlade s jeho požiadavkou pri odoslaní tovaru (spolu so zásielkou v tlačenej podobe, separátne poštou, alebo elektronickou poštou v uznávanom formáte).

Ostatné dokumentácie ako manuál a príbalové letáky, certifikáty atď. sú štandardne poskytované v elektronickej podobe k stiahnutiu na stránkach www.labmark.cz; www.labmark.eu; www.labmark.at; www.labmark.sk.  prípadne zasielané na vyžiadanie kupujúceho emailom.

Dodacia lehota

 • pre tovar, pri ktorom je uvedené "skladom": štandardne do 2-3 pracovných dní, prípadne podľa konkrétnej, ale predávajúcim akceptovanej, požiadavky kupujúceho. Ak je objednávka spracovaná do 11hodin, potom spravidla nasledujúci pracovný deň
 • pre ostatný tovar: štandardne 2 - 4 týždne

Dopravné a balné - platí výhradne pre dodávky v rámci Slovenskej republiky

 1. zadarmo
  1. podmienkou je objednávka tovaru v minimálnom objeme 4000 CZK súčasne sa jedná o tovar nevyžadujúci zvláštny teplotný prepravný režim a nejedná sa o tovar s nadmernými rozmermi či váhou.
  2. pre objednávky TOKS s množstvom 5 a viac balení
  3. pri osobnom odbere bez finančného limitu, ale súčasne bez poskytnutia napr. chladiacich vložiek, polystyrénových krabíc pod.
  4. Dopravné nebude účtované u zvyškových dodávok, zapríčinených absenciou tovaru na sklade.
    
 2. 80 CZK bez DPH – platí výhradne pre objednávky TOKS v počte 1-4 balení. 
 3. 200 CZK bez DPH  -  objednávky do 4000 CZK bez DPH na tovar nevyžadujúci zvláštny prepravný režim. 
 4. 300 CZK  bez DPH  - objednávky na tovar, vyžadujúci osobitný prepravný režim (chladiace vložky, polystyrénový box).
 5. 500 CZK bez DPH  -  objednávky na tovar, vyžadujúci osobitný prepravný režim (suchý ľad, polystyrénový box)
 6. podľa reálnych nákladov  – objednávky na tovar s nadmernými rozmermi či váhou, tovar nebezpečný, individuálne dovozy pod.

Dopravné a balné - platí pre dodávky mimo Slovenska

Konečná kalkulácia bude vždy potvrdená podľa konkrétneho miesta dodania, nižšie uvedené hodnoty sú všeobecné pre bežné zásielky.

Bez ohľadu na krajinu určenia

Balné:

 • 8 EUR pre objednávky na tovar, vyžadujúci osobitný prepravný režim (chladiace vložky, polystyrénový box)

Dopravné:

 1. zadarmo
 • pri osobnom odbere bez finančného limitu
 • pri využití kuriérskej služby objednané a platené zákazníkom
 1. vždy individuálne podľa reálnych nákladov a skupín produktov
 • skupina 1: tovar nevyžadujúci zvláštny teplotný prepravný režim a nejedná sa o tovar s nadmernými rozmermi či váhou, nejedná sa o tovar nebezpečný, o individuálne dovozy apod.
 • skupina 2: tovar ktorý nepatrí do skupiny 1

Doprava pre Slovensko

15 EURbez DPH  -  skupina 1: tovar nevyžadujúci zvláštny teplotný prepravný režim a nejedná sa o tovar s nadmernými rozmermi či váhou, odosielaný štandardným dopravcom, DPD alebo TOPTRANS

Doprava pre Rakúsko, Nemecko

20 EURbez DPH  -  tovar nevyžadujúci zvláštny teplotný prepravný režim a nejedná sa o tovar s nadmernými rozmermi či váhou , štandardným dopravcom, DPD.

Platobné podmienky

Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť v termíne splatnosti, ktorý je štandardne 14 dní od dátumu vystavenia.

Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať v konkrétnych prípadoch, predovšetkým v prípade nových kupujúcich, platbu vopred.

Ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať a zaplatiť záväzne objednaný tovar podľa stanovených obchodných podmienok, predávajúci má právo vybavovanie ďalších objednávok tohto kupujúceho pozastaviť, prípadne odmietnuť.

Predávajúci objednávku pozastaví, ak jej hodnota alebo prípadne jej hodnota navýšená o súčet nezaplatených faktúr, prekročí kreditný limit nastavený pre kupujúceho. V takom prípade bude kupujúci upozornený a bude mu zaslaná zálohová faktúra a tovar doručený až po jej zaplatení.

Storno objednávky

Kupujúci môže najneskôr do 11 hodín nasledujúceho pracovného deň objednávku zrušiť bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií zo strany predávajúceho.

Kupujúci môže výnimočne odstúpiť od zmluvy po uplynutí uvedenej lehoty len so súhlasom predávajúceho a výhradne pri splnení a akceptovaní nasledujúcich podmienok:

 • jedná sa o tovar, ktorý sa štandardne dodáva a nenakupuje sa len pre kupujúceho, ktorý požaduje odstúpenie od zmluvy
 • tovar musí byť kompletný, v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia.
 • predávajúci môže výnimočne súhlasiť aj s vrátením ľahko poškodeného tovaru, ale je potom oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru
 • náklady na vrátenie tovaru znáša v plnej výške kupujúci
 • kupujúci je povinný uhradiť storno poplatok z kúpnej ceny vo výške 10% ceny vráteného tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa už tovar nevyrába alebo nedodáva, prípadne došlo k vopred neohlásenému výraznému zvýšeniu ceny od výrobcu.

Reklamačný poriadok

Reklamáciu na chybne dodaný alebo inak nevyhovujúci tovar možno uplatniť do troch pracovných dní po nadobudnutí tovaru, na neskoršie reklamácie už predávajúci nebude môcť brať ohľad. Inak nevyhovujúcim tovarom je mienená výhradne reklamácie kvality (poškodené balenie, exspirovaný tovar a pod.).

Kupujúci je povinný bezodkladne, najneskôr však do troch pracovných dní po nadobudnutí tovaru, oznámiť predávajúcemu prípadné viditeľné poškodenie zásielky spôsobené nešetrným zaobchádzaním pri doprave a súčasne si nechať v tomto prípade potvrdiť tento stav dopravcom.

Na každý tovar sa vzťahuje záručná lehota. Záruka je vztiahnutá na všetky zjavné a skryté vady tovaru, ktoré nie sú zlučiteľné s funkčnosťou tovaru, jeho úžitkovými a estetickými vlastnosťami.

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v záručnej dobe alebo dobe použiteľnosti uvedené na obale tovaru, manuálu, dodacom liste alebo v pripojenom návode pre konkrétny tovar.

Lehota pre uplatnenie reklamácie skrytých vád je 6 mesiacov, najdlhšie však je daná dobou použiteľnosti u tovaru podliehajúceho exspirácii.

Predávajúci neručí za vady vzniknuté zlým skladovaním, zásahom do štruktúry výrobku a pri inom spôsobe použitia výrobku ako je uvedené na priloženom návode na použitie, alebo ako je obvyklé.

Lehota na vybavenie reklamácie sa stanovuje na 30 kalendárnych dní. Lehota začína plynúť dňom doručenia reklamácie.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa dodacia a adresa fakturačná, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. Osobné údaje budú spracovávané v minimálnom potrebnom rozsahu v súlade so smernicou GDPR.

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním v súlade s požiadavkami GDPR.

Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným tretím subjektom než zmluvnému dopravcovi za účelom dodania tovaru.

Predávajúci je oprávnený zasielať kupujúcemu vlastné obchodné oznámenia, pokiaľ túto možnosť kupujúci aktívne nezruší v súlade s požiadavkami GDPR.

Ostatné

Dodávaný tovar spĺňa technické a zákonné požiadavky v súlade s legislatívou SR a bolo na neho vydané Vyhlásenie o zhode (ak je predpísané), ktoré je k dispozícii na vyžiadanie.

Predávajúcim aj kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od spotrebiteľa jedná pri uzatváraní a plnení zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), A ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia slovenským právom.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1. januára 2018.
 

Za LAB MARK a.s.

Ing. Petr Filip

předseda představenstva